Reglement

Alcohol

1. Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcoholhoudende dranken worden verkocht.
2. De leeftijdsgrenzen gelden ook voor indirecte verstrekking.
3. Barvrijwilligers moeten minimaal 18 jaar zijn.
4. Het is bezoekers, vrijwilligers en medewerkers niet toegestaan om tijdens de openingstijden alcoholhoudende dranken mee te nemen of te verhandelen. Dit is van toepassing in de soosruimte en de nabije omgeving.
5. Aan personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren mag geen alcoholhoudende drank worden verstrekt of verkocht.
6. Personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren kunnen de toegang worden geweigerd in de jeugdsoos.
7. Er mag geen drank of glazen mee naar buiten worden genomen.

 

Drugs

1. Het is niet toegestaan om in de jeugdsoos of tijdens activiteiten van de Jeugdsoos drugs te gebruiken, bezitten of te verhandelen.
2. Het is niet toegestaan onder invloed van drugs aanwezig te zijn in de jeugdsoos of deel te nemen aan activiteiten.
3. Deze regels gelden zowel voor bezoekers, als voor vrijwilligers en medewerkers.

 

Sancties

Bij overtreding van genoemde regels houdt het bestuur van de jeugdsoos zich het recht voor maatregelen te nemen zoals zijn omschreven in het reglement. Deze maatregelen kunnen bestaan uit:
1. In beslag nemen van meegebrachte alcohol, dan wel drugs.
2. Verwijdering uit de jeugdsoos.
3. Ontzegging van de toegang.
4. Op de hoogte brengen van de ouders van de betrokkene.
5. Inschakeling van de politie.

 

Algemene bepalingen

- Dit reglement geldt tijdens alle openingsuren en/of activiteiten in het gebouw en op het terrein.
- Het bestuur of bevoegde medewerkers beslissen over de inschatting van de situaties.
- Bij overtreding van de regels kan het bestuur besluiten tot passende maatregelen.
- Schade wordt op de dader(s) herhaald.