NIX18

NIX18

Je weet wel, die van de afspraak van NIX. Die is niet alleen vanzelfsprekend, maar ook een stuk gezonder.

Jeugdsoos amicale steunt het beleid van NIX. We hanteren de onderstaande regels:

  • Er wordt geen alcohol geschonken aan jongeren onder de 18 jaar (art. 20 lid 1,DHW).
  • Bij twijfel over de leeftijd wordt er zonder het vertonen van een geldig legitimatiebewijs geen alcohol geschonken (art. 20 lid 1, DHW).
  • Het is verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben onder de 18 jaar (artikel 45, DHW).
  • Er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan dronken bezoekers (artikel 252, Wetboek van Strafrecht).
  • Dronken personen worden niet toegelaten tot het Jeugdsoos Amicale gebouw of het evenement.
  • Het is niet toegestaan om eigen (alcoholhoudende) consumpties mee het terrein op te nemen of in het Jeugdsoos Amicale gebouw.
  • Het is als meerderjarige niet toegestaan om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar.

Huisregels drugs

  • Het is niet toegestaan drugs mee het terrein op te nemen of in bezit te hebben. Ook niet in het Jeugdsoos Amicale gebouw
  • Indien de drugs gevonden worden bij de toegang van of op het terrein, worden de drugs in beslag genomen en wordt de betreffende bezoeker van het terrein verwijderd. Indien nodig wordt de politie ingeschakeld.
  • Bezoekers onder invloed van drugs worden niet toegelaten tot het terrein